GIPUZKOAKO ADINEKOEI ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK
ESKAINTZEN DIZKIEN EGOITZA ZENTROA ETA EGUNEKO ZENTROA
Kualifikazio handia eta esperientzia zabala duten diziplina anitzeko profesionalen lantaldea dugu,
Pertsona Oinarri duen Arreta Integrala eredu propioa garatu ahal izateko.
Sanmarkosene

Sanmarkosene

Sanmarkoseneko gure POA ereduaren oinarriak hauek dira:

  • Pertsonaren AUTONOMIA indartzea, gaitasunak sustatuz.
  • Bere INDEPENDENTZIA eta DUINTASUNA bermatzea.
  • Arreta PERTSONARENGAN jartzea modu INDIBIDUALIZATUAN. Bere unean uneko lehentasunak, interesak eta beharrak errespetatzea, pertsonarekin eta familiarekin adostutako Banakako Arretarako Planarekin.
  • BIZI KALITATE onena eta ONGIZATE PERTSONALA bilatzea.
  • DIZIPLINA ANITZEKO lana, pertsonaren 360º-ko ezagutzarekin. FAMILIA eta ZENTROA elkarlanean aritzea egoiliarraren ongizaterako.

amethystcustomturquoise